UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 29/04/2022

Quang cảnh lớp tập huấn huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 27/4, UBND huyện Tuy An phối hợp Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Quốc gia tổ chức Lớp tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022.

Tại đây, hơn 60 cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, Chính quyền 15 xã, thị trấn và các chủ thể sản phẩm trên địa bàn huyện Tuy An đã được cố vấn Chương trình OCOP Quốc gia phổ biến và trang bị những kiến thức cơ bản về những điều cần biết khi tham gia chương trình OCOP, phát triển sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng, khai thác giá trị sản phẩm sở hữu trí tuệ trong phát triển thương hiệu, hướng dẫn Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng và dịch vụ du lịch cộng đồng, ứng dụng chuyển đổi số trong chương trình OCOP…

Đây là lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, Chính quyền 15 xã, thị trấn và các chủ thể sản phẩm trên địa bàn huyện Tuy An nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm áp dụng hiệu quả trong hoạt động thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhất là hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ minh chứng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng và dịch vụ du lịch cộng đồng tham gia chương trình OCOP. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường, cung cấp sản phẩm có chất lượng, đạt chuẩn chất lượng ra thị trường nhằm tạo cơ hội phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, đến thời điểm này, tại địa phương đã có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao cấp tỉnh. Trong năm 2022, huyện Tuy An đăng ký 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter