UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nâng cao hiệu quả công tác ủy thác tín dụng giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các hội đoàn thể trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 19/05/2020

Quang cảnh Ngân hàng chính sách sơ kết công tác ủy thác với các Hội đoàn thể huyện.

Chiều ngày 14/5, Ngân hàng chính sách hội huyện Tuy An tổ chức Sơ kết công tác ủy thác tín dụng giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các Hội đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện 04 tháng đầu năm 2020.

Thông qua công tác ủy thác tín dụng giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các hội đoàn thể. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An đã cho vay với doanh số trên 49,7 tỷ đồng, cho 11.409 hộ vay. Nâng tổng dư nợ đến thời điểm này lên 381 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 100% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Nông dân trên 119,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,3%, tăng 3,6 tỷ đồng so với đầu năm. Hội Phụ nữ 183 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,1%, tăng 4,7 tỷ đồng so đầu năm. Hội Cựu chiến binh trên 34,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, tăng 1,0 tỷ đồng so đầu năm và Đoàn Thanh niên trên 44,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,6%, tăng 1,1 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn của các hội đoàn thể đến thời điểm này trên  935 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,35%.

Để nguồn vốn ủy thác đến tận tay hội viên, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể và 321 tổ tiết kiệm và vay vốn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động, huy động các nguồn vốn, thực hiện giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, quản lý điều hành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng một cách linh hoạt, góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Được biết, qua đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, của các Hội đoàn thể, đến thời điểm này, có 293 tổ hoạt động tốt, chiếm tỷ lệ 91,3%; 22 tổ hoạt động khá, chiếm tỷ lệ 6,9%; 02 tổ hoạt động trung bình, chiếm tỷ lệ 0,6% và 04 tổ hoạt động yếu, chiếm  tỷ lệ 1,2%./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter