UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nâng cao hiệu quả công tác ủy thác tín dụng giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các hội đoàn thể trên địa bàn huyện trong năm 2023

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 06/02/2024

       

Quang cảnh: Tổng kết công tác ủy thác giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các hội, đoàn thể trong năm 2023.

Ngân hàng chính sách hội huyện Tuy An vừa tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín dụng giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các Hội đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong năm 2023 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, thông qua công tác ủy thác tín dụng giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với các hội đoàn thể, đến cuối năm 2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An đã cho vay với doanh số trên 193 tỷ đồng. Nâng tổng dư nợ lên 600,9 tỷ đồng, cho 12.744 hộ vay, tăng 19,64% so cùng kỳ. Trong đó, Hội Nông dân trên 181,3 tỷ đồng, tăng 19,41% so với đầu năm. Hội Phụ nữ 289,9 tỷ đồng, tăng 18,75% so đầu năm. Hội Cựu chiến binh trên 61,4 tỷ đồng, tăng 30,69% so đầu năm và Đoàn Thanh niên trên 67,6 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Nợ quá hạn của các hội đoàn thể đến cuối năm 2023 trên 676 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% trên tổng dư nợ, giảm 392 triệu đồng so với đầu năm (tức giảm từ 0,21% xuống còn 0,11%).

Để nguồn vốn ủy thác đến tận tay hội viên, trong năm 2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể và 322 tổ tiết kiệm và vay vốn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động, huy động các nguồn vốn, thực hiện giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, quản lý điều hành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng một cách linh hoạt, góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Được biết, qua đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, của các Hội đoàn thể đến cuối năm 2023 có 311 tổ hoạt động tốt, chiếm tỷ lệ 96,58%, tăng 09 tổ so đầu năm; 10 tổ hoạt động khá, chiếm tỷ lệ 3,11%, tăng 01 tổ so đầu năm; 01 tổ hoạt động trung bình, chiếm tỷ lệ 0,31% giảm 08 tổ so với đầu năm và không có tổ hoạt động yếu/.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: