UBND huyện Tuy An
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An: Thực Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 15/07/2020

Theo Ngân hàng chính sách xã hội huyên Tuy An cho biết: Năm 2020 Ngân hàng chính sách xã hội Việt nam phân bổ cho NHCSXH huyện Tuy An số tiền 3 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuy An đang triển khai đến các xã, thị trấn khảo sát, để lập danh sách những hộ có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đủ điều kiện vay vốn để thực hiện cho vay trong năm 2020.

Về đối tượng được cho vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP  gồm có 5 nhóm đối tượng:

Một là: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Hai là: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị là (thị trấn Chí Thạnh).

Ba là: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (Nhóm đối tượng này rộng bao gồm cán bộ công chức cấp xã, huyện, các ngành)

Bốn là: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (là người tham gia công tác trong bộ đội và công an).

Năm là: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Các đối tượng quy định tại Điểm ba, bốn năm (cán bộ, công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan) phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu giao thì ưu tiên bình xét theo thứ tự từ 1 cho đến 5.

Về điều kiện để được vay vốn chương trình nhà ở xã hội theo nghị định 100 thì người vay vốn phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Trước hết phải thuộc đối tượng được vay vốn như đã nêu ở trên có 5 nhóm đối tượng và chưa có nhà hoặc có nhà ở nhưng nhà tạm bợ cần vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở và phải có hộ khẩu tại địa phương, có nguồn thu nhập để trả nợ theo cam kết với NHCSXH.

Thứ hai Phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Đối với vay vốn để thuê/mua nhà ở xã hội: thì bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (chính là ngôi nhà đi thuê/mua đó).

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: thì bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn có một số điều kiện khác như:

Thuê/mua nhà ở xã hội phải có hợp đồng thuê/mua và có vốn tự có tối thiểu 20% so với giá trị hợp đồng thuê/mua.

Xây mới hoặc sửa chữa phải có 30% vốn tự có và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

* Về mức vay:

- Thuê/mua nhà ở được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng thuê/mua.

- Xây mới hoặc sửa chữa được vay 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành.

* Về lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. (hiện tại 4,8%/năm)

* Về thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm. Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng người vay vốn do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận.

 Bên cạnh đó về quy trình thủ tục, hồ sơ vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP gồm nhiều giấy tờ mang tính pháp lý cụ thể. Tuy nhiên vấn đề này đã có cán bộ Ngân hàng trực tiếp hướng dẫn cụ thể.

Được biết: Người vay muốn được tiếp cận nguồn vốn cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP thì chỉ cần có hộ khẩu thường trú tại địa phương, đúng đối tượng được vay, chưa có nhà ở hoặc có nhà tạm bợ, đảm bảo điều kiện được vay vốn thì liên hệ trực tiếp với tổ TK&VV hoặc Hội đoàn thể cấp xã đăng ký nhu cầu để được bình xét cho vay. Sau đó sẻ có cán bộ Ngân hàng trực tiếp thẩm định và hướng dẫn lập hồ sơ cho vay.

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình này, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An đã thực hiện cho vay hơn 1 tỷ 654 triệu đồng để xây mới và sửa chữa nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ công chức qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho một số hộ gia đình trên địa bàn huyện./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter