UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 17/06/2022

Quang cảnh: Ngân hàng CSXH huyện đang giải ngân các nguồn vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ cho người dân

Theo Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An cho biết: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, bắt tay ngày vào hành động như rà sót nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát trienr kinh tế-xã hội trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, tập trung vào các chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Chương trình cho vay nhà ở xã hội; Chương trình cho vay học sinh các cấp có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Chương trình cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình này, UBND tỉnh Phú Yên đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An nhu cầu vốn thuộc 04 chương trình trên với số tiền trên 17 tỷ 630 triệu đồng. Trong đó, Chương trình hỗ trợ việc làm và duy trì mở rộng việc làm 11,5 tỷ đồng; Chương trình cho vay học sinh các cấp có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 1 tỷ đồng; Chương trình cho vay nhà ở xã hội 5 tỷ đồng; Chương trình cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 130 triệu đồng.

Ngân hàng CSXH huyện Tuy An sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, phân bổ nguồn vốn phù hợp giữa các địa phương, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và thụ hưởng chính sách một cách công khai, minh bạch; các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp cùng với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt Nghị quyết số 11 nhằm phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter