UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 03/02/2023

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An

đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân có tành tích xuất sắc trong năm 2022.

Sáng ngày 3/2/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tuy An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối kết hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tích cực huy động vốn, giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tính đến hết 31/12/2022, tổng ngồn vốn cho vay đạt trên 161,5 tỷ đồng cho 4.683 hộ vay vốn , đưa tổng dư nợ lên 503,1 tỷ đồng, với 11.778 hộ vay, đạt 100%  so với kế hoạch, tăng 14,03% so với cùng kỳ gồm: các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Nước sạch vệ sinh môi trường; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay nhà ở xã hội; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập... Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng, xử lý nợ xấu được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, do đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,21% trên tổng dư nợ.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện Tuy An đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và mong muốn trong năm 2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2023, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban đại diện huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phối hợp chặt chẽ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2023 nhất là tập trung đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuộc các xã có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An đã khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục: