UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất vụ hè thu năm 2020

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 24/03/2020

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống hạn, bảo đảm nước sinh hoạt cho nhân dân và đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, UBND huyện Tuy An vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất vụ hè thu năm 2020.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng NN - PTNT, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn và xâm nhập mặn các cấp, các đơn vị quản lý thủy nông để có kế hoạch và đủ hiệu lực điều hành cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt đạt hiệu quả. Đánh giá, cân đối nguồn nước thực tế và các sông, suối, ao, hồ, nguồn nước trữ của các công trình thủy lợi và nguồn nước hiện có của từng khu vực, từng địa phương để chủ động bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước ở các hồ chứa, ao chứa, kênh mương. Sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả. Ưu tiên cân đối nguồn nước cho sinh hoạt và chăn nuôi.

Chú trọng kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, huy động các lực lượng và nhân dân tham gia công tác làm thủy lợi. Tu bổ, nạo vét kênh mương, công trình trên kênh đảm bảo đưa được nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng, nhất là các kênh nội đồng. Củng cố bờ bao, cống tiêu, cống ngăn mặn đảm bảo tiêu thoát nước. Không để mặn xâm nhập sâu vào các khu tưới có ảnh hưởng thủy triều. Thường xuyên kiểm tra ngăn mặn và các trạm bơm tưới có khả năng bị nhiễm mặn để kịp thời xử lý.

Những vùng không cân đối được nguồn nước cho suốt vụ thì phải thực hiện chuyển đổi cây trồng. Gieo trồng những loại cây trồng cạn dùng ít nước nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất. Có giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặt biệt chú ý vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter