UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác lập bảng kê Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 20/02/2024

Ông Lê Thành Quốc, Chi Cục trưởng Chi Cục thống kê huyện Tuy An hướng dẫn công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Thực hiện Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Sáng ngày 20/2/2024 Chi Cục Thống kê huyện Tuy An tổ chức tập huấn công tác lập bảng kê Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho 40 Cán bộ thông kê và lực lượng Điều tra viên trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ là cuộc điều tra được thực hiện xen giữa hai cuộc điều tra Tổng dân số và nhà ở. Ngoài mục đích thu thập thông tin biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số  như các cuộc điều tra biến động dân số hàng năm, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện còn nhằm mục đích thu thập thông tin tổng hợp quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024 và thu thập các chỉ tiêu liên quan đến nhà ở.

Tại Hội nghị tập huấn, các điều tra viên và cán bộ Thống kê xã, thị trấn được Chi Cục Thống kê huyện Tuy An nói về mục đích, yêu cầu, đối tượng, đơn vị, phạm vi và các khái niệm sử dụng trong công tác lập bảng kê hộ; Hướng dẫn công tác lập bảng kê hộ; Hướng dẫn tạo tài khoản và cập nhật bảng kê hộ trên Trang điều hành tác nghiệp.

Với mục đích, ý nghĩa quan trọng của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Lê Thành Quốc, Chi Cục trưởng, Chi Cục Thống kê huyện Tuy An nhấn mạnh những điểm cần lưu ý trong quá trình lập bảng kê hộ để tránh hiện tương bỏ sót, trùng lặp hộ; đối với các đại biểu tham dự tập huấn cần tiếp thu đầy đủ thông tin mà các giảng viên truyền đạt, với những nội dung chưa rõ hoặc những tình huống đặc thù của địa phương chưa có quy định cụ thể cần trao đổi để làm rõ và thống nhất thực hiện; trong thời gian lập bảng kê cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình lập bảng kê của điều tra viên, có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng; công tác lập bảng kê là công đoạn quan trọng của cuộc điều tra. Do vậy, ngay sau hội nghị này xã, thị trấn cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể cho các điều tra viên tại địa phương mình nhằm đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

Thời gian lập bảng kê trong điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bắt đầu từ ngày 24/2/2024-10/3/2024./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: