UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tập huấn về đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 25/05/2023

Quang cảnh Hội nghị

        Ngày 23/5/2025, Phòng Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy An.

        Tại Hội nghị, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đã hướng dẫn cho UBND các xã, các Hợp tác xã nông nghiệp các quy định tại Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về Thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, mã số cơ sở nuôi trồng thủy sản gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và theo hướng hữu cơ (Organic) trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

        Mục đích hướng dẫn các địa phương rà soát lại diện tích vùng trồng để đăng ký mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng hướng đến xuất khẩu và sớm hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. (Tiêu chí 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương)./.

Thanh Trung


Các tin cùng chuyên mục: