UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ngân hàng chính sách xã hội huyện mở 06 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 25/05/2023

Từ ngày 22/5-9/6/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy An phối hợp với UBND xã An Chấn, An Hoà Hải, An Cư, thị trấn Chí Thạnh, An Ninh Tây và An Xuân tổ chức mở 06 lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023 cho trên 372 học viên là Ban giảm nghèo, cán bộ Hội, đoàn thể cấp xã và Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn Trưởng thôn, Khu phố trên địa bàn.

Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo NHCSXH huyện Tuy An sẽ giới thiệu các nội dung gồm: Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; thông báo các chủ trương, các chính sách tín dụng, các chương trình cho vay đang triển khai trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung thay đổi, điều chỉnh; quyền lợi trách nhiệm của các cấp cơ sở gồm Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Chi trưởng các ngành đoàn thể và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện công tác tín dụng chính sách; hướng dẫn Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vốn thực hành lập, lưu giữ hồ sơ vay vốn.   

Qua lớp tập huấn, đã giúp học viên làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã An Chấn, An Hoà Hải, An Cư, thị trấn Chí Thạnh, An Ninh Tây và An Xuân nói riêng, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Theo Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An, đến hết tháng 6/2023, 15/15 xã thị trấn sẽ hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2023./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: