UBND huyện Tuy An
Chi cục thuế Tuy An-Đồng Xuân: Truy thu hơn 74.796 triệu đồng tiền nợ thuế năm 2022 và 2023

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 19/01/2024

Theo Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân, trong năm 2023, Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã kiểm tra quyết toán thuế với nội dung kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, kết hợp với kiểm tra hóa đơn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế hiểu các chính sách thuế, văn bản pháp luật, các chế độ kế toán của Nhà nước.

 Qua đó, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

 Tính trong năm 2023, đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã ban hành 85.329 thông báo, trong đó có 8.299 thông báo nợ điện tử, 77.030 thông báo nợ giấy. Đối với tổ chức, Doanh nghiệp, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã ban hành 3.287 thông báo, trong đó có 3.612 thông báo nợ điện tử, 125 thông báo nợ giấy. Qua đó, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân tiến hành thu nợ thuế trên 74.796 triệu đồng  (thu nợ năm 2022 là 8.156 triệu đồng, thu nợ năm 2023 là 19.948 triệu đồng). Trong đó, huyện Tuy An thu nợ năm 2022 là 4.840 triệu đồng, năm 2023 41.852 triệu đồng.

Ngoài việc thu tiền nợ thuế, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân còn tiến hành công tác cưỡng chế nợ thuế. Tính trong năm 2023, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã ban hành 28 Quyết định cưỡng chế người nộp thuế có số thuế nợ lớn, chây ì với số tiền cưỡng chế trên 4.289 triệu đồng.

Trong năm 2024, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân phấn đấu đến ngày 31/12/2024 tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước. Trong đó, tổng số nợ về thuế, phí không vượt quá 5% tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2024./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục: