UBND huyện Tuy An
Chi Cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân: Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 14/03/2023

Quang cảnh: Chi Cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân Hướng dẫn Doanh nghiệp,

đơn vị hành chính sự nghiệp về quyết toán thuế năm 2022

Thực hiện chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế”, năm 2022, sáng ngày 14/3/2023, Chi Cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho 228 Doanh nghiệp và 95 đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Tuy An.

Tại Hội nghị, các Doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp được nghe Chi Cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân phổ biến những nội dung chính sách Thuế mới ban hành từ tháng 01/2021 đến nay; Hướng  dẫn quyết toán thuế năm 2022; Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; Các chính sách thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BCT của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Ngoài việc hướng dẫn các nội dung nêu trên, Chi Cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân còn đối thoại trực tiếp với các Doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Chi Cục Thuế quản lý. Phần lớn các ý kiến đưa ra trong buổi đối thoại tập trung vào các vấn đề: việc giảm tiền thuế đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, việc đăng ký giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN; Đặc biệt, việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót được rất nhiều doanh nghiệp nêu ý kiến, đa số các vướng mắc được nêu ra như trường hợp nào được lập bảng kê trên hóa đơn, trường hợp nào hủy hóa đơn, trường hợp nào lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh…

Các vướng mắc của Doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp đã được Chi Cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân tiếp nhận, giải đáp cụ thể từng trường hợp. Năm nay Chi Cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân triển khai tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2022 từ ngày 01/3/2023 đến ngày 28/4/2023. Mọi vướng mắc của các tổ chức và cá nhân sẽ được đáp ứng ngay, kể cả những ý kiến mà việc giải quyết liên quan đến nhiều bộ phận, các ngành chức năng, Chi Cục Thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân sẽ phối hợp để giải quyết.

Được biết: Hoạt động hỗ trợ quyết tóan thuế năm 2022 được diễn ra dưới nhiều hình thức như: Hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, điện thoại, email, Trang thuế điện tử, Teamviewer, trực tuyến (zalo) nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể nêu vướng mắc vào bất kỳ thời điểm nào đều được giải quyết thoả đáng./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: