UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tổ chức triển khai thực hiện dự án: Trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1, hạng mục: Trụ Tuabin và Đường giao thông vận hành. Địa điểm: xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 15/08/2023

Hình ảnh buổi làm việc tại nhà văn hóa thôn Phước Hậu thuộc xã An Hiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND huyện Tuy An thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án: Trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1, hạng mục: Trụ Tuabin và Đường giao thông vận hành. Địa điểm: xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, tại vị trí thửa đất dự án thuộc xã An Hiệp. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy An phối hợp với các phòng ban liên quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND, UBMTTQVN xã An Hiệp, Công ty cổ phần HBRE Phú Yên (Chủ đầu tư), và đơn vị tư vấn đo đạc xác định vị trí triển khai kế hoạch thực hiện dự án: Trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1, hạng mục: Trụ Tuabin và Đường giao thông vận hành. Địa điểm: xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quy mô dự án với phần diện tích đất thu hồi để thực hiện với hạng mục này là: 38.507,3m2 tại xã An Hiệp. Thời gian điều tra, khảo sát, kiểm đếm để lập phương án bồi thường từ ngày 11/8 đến 11/9/2023.

Tiếp đến, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành thực hiện các bước điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, cây cối, hoa màu, tài sản gắn liền trên đất, gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất bị thu hồi, họp phổ biến đến người dân và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã An Hiệp hoàn tất thủ tục làm căn cứ tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cho chủ đầu tư./.

Lê Quỳnh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter