UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hướng dẫn các cơ sở thực phẩm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 13/05/2022

Thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trung tâm Y tế  huyện Tuy An vừa có Công văn về việc Hướng dẫn các cơ sở thực phẩm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trong quý I, II/2022 đạt rất thấp, chưa đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Trung tâm Y tế huyện Tuy An đề nghị Trạm Y tế các xã, phòng Dân số và y tế cơ sở lập danh sách các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý (phân loại theo loại hình kinh doanh và cấp quản lý); Tuyên truyền vận động người dân làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; Tham mưu UBND các xã tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ đám tiệc lưu động.

Đối với các chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các cơ sở dịch vụ đám tiệc lưu động thuộc quản lý của ngành Y tế.

 Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND huyện hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bao gồm các quán ăn uống, cháo dinh dưỡng và cà phê giải khát). Lập 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng cơ sở đủ điều kiện ATTP gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HNĐND & UBND huyện, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Bản vẽ sơ đồ mặt bằng và quy trình chế biến thực phẩm của cơ sở; Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

 Đối với các cơ sở kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và các cơ sở dịch vụ đám tiệc lưu động: Phải tuân thủ các quy định tại Điều 28, 29, 30, 31 và Điều 32 Luật an toàn thực phẩm và thực hiện các yêu cầu cụ thể sau: Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm; Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter