UBND huyện Tuy An
Tuy An: Cựu chiến binh huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong hội viên Cựu chiến binh

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 28/03/2024

Theo Hội Cựu chiến binh huyện Tuy An cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh huyện đã làm tốt công tác tập hợp hội viên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh huyện còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện vay trên 1,4 tỷ đồng cho 250 Hội viên Cựu chiến binh vay để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và chuyển đổi cây trồng. Nâng tổng dư nợ đến nay lên 38,2 tỷ đồng cho 1.150 hội viên vay. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, trồng rừng góp phần tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Đến nay, toàn huyện có 07/15 xã, thị trấn không còn hộ nghèo gồm: An Nghiệp, An Hòa Hải, An Định, An Cư, An Chấn, An Lĩnh và An  Dân.

         Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, để phong trào này ngày càng phát huy hiệu quả, Hội CCB huyện Tuy An tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tinh thần tự lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp Hội CCB trong huyện đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, làm giàu cho gia đình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục: