UBND huyện Tuy An
Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên: Kiểm tra công tác Hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với Hội Cựu chiến binh huyện Tuy An

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 09/04/2021

Quang cảnh kiểm tra công tác hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn của Hội CCB tỉnh đối với Hội CCB huyện Tuy An.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An tổ chức kiểm tra hoạt động công tác hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn tại Hội CCB huyện Tuy An.

Theo đó, nội dung kiểm tra lần này của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên về toàn diện công tác hội năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021; Kiểm tra, giám sát tình hình họat động ủy thác cho vay đối với Hội cựu chiến binh huyện Tuy An. Về công tác hội, trong năm qua, Hội CCB huyện Tuy An đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đến cuối năm có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, 40% đạt TS VMXS; 99% đạt Hội viên CCB gương mẫu và 99% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Về công tác cho vay vốn ủy thác, Hội CCB huyện Tuy An đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Kết quả đến hết tháng 3/2021, Hội CCB huyện đang quản lý vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH trên 38,2 tỷ đồng, với 36 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện. Trong công tác quản lý vốn vay, các cấp Hội luôn chủ động, tích cực quan tâm đôn đốc, tuyên truyền, vận động hộ vay chấp hành nghiêm các quy định về vay vốn. Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đã góp phần không nhỏ vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Hiện nay, toàn huyện chỉ còn 07 hộ Hội CCB nghèo.

Thông qua kiểm tra, giúp Hội CCB tỉnh Phú Yên nắm bắt kết quả các mặt hoạt động trong công tác hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn tại Hội CCB huyện Tuy An, qua đó Hội CCB tỉnh có cơ sở để đánh giá kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB huyện Tuy An thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương; Công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, kịp thời để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh Phú Yên đề nghị Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Hội CCB huyện thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay; nâng cao trách nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn, để có các giải pháp xử lý nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục: