UBND huyện Tuy An
Tuy An tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 09/06/2023

Quang cảnh diễn đàn

Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2023 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Huyện Tuy An phối họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Tuy An tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023. Tham gia diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.  gồm các đội của 12 trường: TH&THCS Lê Duẩn, TH&THC An Hải, TH&THC An Thọ, TH&THCS An Xuân, TH&THC Nguyễn Hoa, THCS Đinh Tiên Hòang, THCS Châu Kim Huệ, THCS Nguyễn Thái Bình, THCS Võ Trứ, THCS Lê Thánh Tông, THCS An Hiệp, THCS Trần Rịa.

Kết quả các đội tham gia diễn đàn trẻ em năm 2023 gồm: giải nhất một giải trường TH&THC An Thọ, giải nhì: Hai giải trường TH&THC An Hải, THCS Võ Trứ, giải ba bốn giải: trường THCS Lê Thánh Tông, THCS Đinh Tiên Hòang, THCS Trần Rịa, TH&THCS An Xuân, Khuyến khích năm giải: Trường THCS Nguyễn Thái Bình, THCS Châu Kim Huệ, TH&THC Nguyễn Hoa, THCS An Hiệp, TH&THCS Lê Duẩn. Tổng kinh phí là 19.200.000 đồng. Trong đó: Sở LĐTB&XH tỉnh hỗ trợ 4.000.000đồng còn lại kinh phí huyện 15.200.000 đồng.

Diễn đàn trẻ em năm 2023 nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng nhận thức đầy đủ vấn đề Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn dân, gia đình và xã hội;

      Thông qua Diễn đàn các em để các em được học tập, trao đổi với nhau những hiểu biết của mình về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Công ước trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia, quyền được nói lên ý kiến, nguyện vọng chính đáng của trẻ em. Đồng thời thông qua diễn đàn các em được rèn luyện một số kỹ năng mềm bổ ích như: phát biểu trước đám đông, làm việc nhóm, kỹ năng tư duy…vv

     Giúp trẻ em có cơ hội được bày tỏ ý kiến của mình về việc thực hiện các quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho các em nhận thức được; các ý kiến, vấn đề kiến nghị sẽ được chuyển tải bằng những thông điệp gửi đến các cấp, các ngành, các hội đoàn thể để có những biện pháp, hành động cụ thể nhằm cải thiện môi trường sống cho trẻ em theo hướng an toàn, lành mạnh và thân thiện hơn.

Sơn Ca


Các tin cùng chuyên mục: