UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Đông y cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Đông y huyện Tuy An nhiệm kỳ (2020-2025)

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 14/02/2020

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-HĐY ngày 05/07/2019 của Ban Thường vụ Hội Đông y tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Đại hội Hội Đông y các cấp tiến tới Đại hội Hội Đông y tỉnh Phú Yên lần thứ VII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Đông Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ (2020-2025). Hội Đông y huyện Tuy An vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Đông y xã, thị trấn tiến tới Đại hội Hội Đông y huyện nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Theo đó, Hội Đông y huyện Tuy An yêu cầu các cấp Hội trên địa bàn huyện tổ chức tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ (2015-2020) trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức Hội, khám chữa bệnh, thừa kế phát huy và phát triển nền Y học cổ truyền. Đánh giá việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các chính sách về Đông y, Đông dược. Đặc biệt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ban bí thư khoá X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Tổng kết đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, những khó khăn tồn tại, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ (2020-2025) bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương về phát triển nền Đông y và Hội Đông y. Chọn những cán bộ, hội viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và uy tín trong Hội để bầu vào Ban chấp hành hội Đông y nhiệm kỳ (2020-2025).

Về thời gian tổ chức Đại hội, đối với cấp xã, thị trấn tổ chức Đại hội hoàn thành trong quí I năm 2020 và cấp huyện tổ chức Đại hội hoàn thành trong quí II năm 2020./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter