UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hội Nông dân huyện giải ngân 200 triệu đồng cho hội viên Nông dân các địa phương để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản và phát triển nghề thúng chai truyền thống

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 28/03/2024

Ông Phạm Đăng Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Tuy An trao 200 triệu đồng cho 03 hội viên nông dân để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản và phát triển nghề thúng chai truyền thống.

Chiều ngày 22/3/2024, Hội Nông dân huyện Tuy An tiến hành giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 03 hộ thuộc hội viên nông dân các địa phương trên địa bàn huyện để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản và phát triển nghề thúng chai truyền thống .

Theo đó, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tuy An 200 triệu đồng, Hội Nông dân huyện Tuy An tiến hành giải ngân cho 03 hộ thuộc hội viên nông dân các địa phương An Hiệp 02 hộ và An Dân 01 hộ. Trong đó, 02 hộ xã An Hiệp vay 100 triệu đồng và 01 hộ xã An Dân vay 100 triệu đồng để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản và phát triển nghề thúng chai truyền thống. Thời gian vay 36 tháng, với lãi suất 0,7%/tháng. Sau khi giải ngân, Hội Nông dân huyện Tuy An đề nghị các hộ vay vốn tập trung thực hiện dự án đạt kết quả cao nhằm tăng thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo Hội Nông dân huyện Tuy An cho biết: Các hộ được vay vốn là những hội viên được Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã kiểm tra, giám sát và phổ biến nội dung, kế hoạch thực hiện vốn vay Quỹ HTND và một số quy định hoạt động của nguồn vốn, đồng thời cam kết sẽ quản lý và có trách nhiệm đôn đốc các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn và nộp phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: