UBND huyện Tuy An
Tuy An: Trung tâm khuyến nông huyện chú trọng công tác chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 15/11/2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, phối hợp với các cơ quan chức năng, Trung tâm khuyến nông huyện đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân cũng như tham quan các Mô hình nhằm trang bị những kiến thức khoa học để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Theo đó, Trung tâm khuyến nông huyện Tuy An phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Hội nông dân Phú Yên, Hội Nông dân huyện Tuy An, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên mở 08 lớp tập huấn phổ cập nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn huyện; Hướng dẫn và cho bà con nông dân tham quan các Mô hình làm ăn hiệu quả để áp dụng vào thực tế tại địa phương, Ngoài ra, Trung tâm khuyến nông huyện Tuy An còn tổ chức Tư vấn kỷ thật chăm sóc cây lúa giai đoạn trỗ và phòng trừ rầy nâu hại lúa cho bà con nông dân xã An Thạch, An Ninh Tây và Kỷ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây bắp cho bà con nông dân xã An Dân, An Định. Tư vấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây màu cho 22 hộ nông dân ở các xã An Hiệp, An Hòa Hải, An Mỹ; Hướng dẫn kỷ thuật chăm sóc cây Mãn Cầu cho 02 hộ dân tại xã An Dân.

Trong thời gian tới, Trung tâm khuyến nông huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở các lớp tập huấn, đồng thời khuyến khích nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây trồng, vật nuôi góp phần cùng chính quyền địa phương tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn và thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: