UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hội Cựu chiến binh huyện kiểm tra công tác Hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 25/05/2023

 Theo Hội Cựu chiến binh huyện Tuy An cho biết: Từ ngày 23/5 đến 26/5/2023, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An tổ chức kiểm tra hoạt động công tác hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn tại Hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, nội dung kiểm tra lần này của Hội Cựu chiến binh huyện Tuy An đối với Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn về toàn diện công tác hội năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023; Kiểm tra, giám sát tình hình họat động ủy thác cho vay đối với Hội cựu chiến binh các địa phương. Về công tác hội, trong năm qua, Hội CCB các xã, thị trấn đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đến cuối năm có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, 40% đạt TS VMXS; 99% đạt Hội viên CCB gương mẫu và 99% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Về công tác cho vay vốn ủy thác, Hội CCB các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Kết quả đến hết tháng 3/2023, Hội CCB huyện đang quản lý vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH trên 49,2 tỷ đồng, với 36 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện. Trong công tác quản lý vốn vay, các cấp Hội luôn chủ động, tích cực quan tâm đôn đốc, tuyên truyền, vận động hộ vay chấp hành nghiêm các quy định về vay vốn. Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đã góp phần không nhỏ vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB.

Thông qua công tác kiểm tra, giúp Hội CCB huyện Tuy An nắm bắt kết quả các mặt hoạt động trong công tác hội và hoạt động ủy thác cho vay vốn tại Hội CCB các xã, thị trấn, qua đó Hội CCB huyện có cơ sở để đánh giá kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và nhiệm vụ của Cấp ủy, chính quyền địa phương; Công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, kịp thời để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Tuy An đề nghị Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Hội CCB các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay; nâng cao trách nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn, để có các giải pháp xử lý nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh.

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter