UBND huyện Tuy An
Tuy An: Các Hội đặc thù huyện tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2023

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 14/03/2023

Quang cảnh: Các hội đặc thù huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 10/3/2023, các Hội đặc thù huyện Tuy An tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Hội đặc thù gồm: Hội Đông y (Trưởng khối), Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam đi ô xin, Hội bảo trợ tàn tật và Trẻ em mồ côi, Hội khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi, Hội tù chính trị yêu nước huyện đã tập trung thảo luận và thống nhất ký giao ước thi đua năm 2023 với những nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền tới cán bộ, hội viên học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu 100% đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Tập trung đổi mới và nâng cao các phong trào thi đua gắn với đặc thù của từng đơn vị đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, nhân dân, vận động hội viên tham gia giảm nghèo bền vững; Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp hội, cán bộ, hội viên; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua đối với công cuộc đổi mới của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bám sát các quy định về thi đua khen thưởng của Trung ương, của tỉnh, của huyện; Phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân, điển hình tiên tiến, tổ chức tốt các phong trào thi đua của đơn vị và các nội dung cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Hội nghị thông qua nội dung chấm điểm thi đua dựa trên các tiêu chí: Tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Sau hội nghị, lãnh đạo các Hội đặc thù đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter