UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID - 19

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 15/05/2020

UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuy An.

Theo đó, trước mắt, UBND tỉnh Quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho các đối tượng ở huyện Tuy An hơn 22 tỷ đồng. Cụ thể, phê duyệt hỗ trợ 1.528 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với số tiền hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng. Hỗ trợ 6.688 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, với số tiền hỗ trợ là 10 tỷ đồng. 2.006 người thuộc hộ nghèo, với số tiền hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng và 11.092 người thuộc hộ cận nghèo, với số tiền hỗ trợ hơn 8,3 tỷ đồng.

Theo dự kiến, toàn bộ số tiền này sẽ được cơ quan chuyên môn và UBND 15 xã, thị trấn ở huyện Tuy An phối hợp giải ngân, chi trả hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn vào ngày 13/5 này.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn và UBND 15 xã, thị trấn ở huyện Tuy An tiếp tục điều tra, rà soát, hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho các đối tượng khác được hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter