UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” 25/11 và Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Tuy An năm 2023

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 15/11/2023

Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Tuy An năm 2023, huyện Tuy An đang có những hoạt động cụ thể về Ngày này.

Theo đó, Chủ đề tuyên truyền năm 2023 là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11-15/12/2023. Trong đó, tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 10/11-25/11/2023.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Tuy An năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động toàn xã hội tích cực tham gia thực hiện hiệu quả chính sách về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Xác định nam giới có vai trò quan trọng trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, góp phần thự hiện có hiệu quả Luật phòng chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới.

Nhân “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” 25/11 và Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Tuy An năm 2023. UBND huyện Tuy An yêu cầu mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng chung tay xóa bỏ bạo lực gia đình bằng những hành động thiết thực, cụ thể nhằm tác động đến xã hội để cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình ngày một hạnh phúc hơn trong sự tôn trọng, thương yêu, bình đẳng cũng như nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới thực sự đi vào cuộc sống./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: