UBND huyện Tuy An
Tuy An: Đồng loạt tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 28/03/2023

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân ở huyện Tuy An tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Sáng 26/3, 15 xã, thị trấn ở huyện Tuy An đồng loạt tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Tại đây, đại diện Chính quyền 15 xã, thị trấn ở huyện Tuy An đã biểu dương sự phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao của cán bộ và nhân dân tại địa phương trong những năm qua, góp phần đưa tỷ lệ người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao của huyện vào thời điểm này đạt trên 30%. Đồng thời, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tiếp tục tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hãy chọn cho bản thân một môn thể thao thích hợp để rèn luyện, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao về nhận thức, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe của cán bộ và Nhân dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ngày sau Lễ phát động, hơn 15.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân ở huyện Tuy An đã tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023, với cự ly từ 1,5 - 2km.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter