UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2020

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 18/03/2020

          Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2020 với chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu”,​ Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trong việc bảo vệ sức khỏe của con người và duy trì các hệ sinh thái trên hành tinh. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của việc tăng cường an ninh nguồn nước và thiết lập khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nước bền vững trước những thay đổi của biến đổi khí hậu.

          Theo đó, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND huyện Tuy An tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ tài nguyên nước như: hướng dẫn 16 xã, thị trấn tuyên truyền, vận động mọi người tham gia bảo vệ tài nguyên nước; vận động nhân dân không lấn chiếm sông, hồ; trồng rừng bảo vệ nguồn nước; tham gia khai thông dòng chảy tránh xói lở làm thay đổi dòng chảy và chất lượng nguồn nước. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy An Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 tại các điểm đông dân cư nhằm tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Ngày Nước thế để mọi người cùng hành động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm; Vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; Phát động phong trào trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc, nhằm bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước.

          Thông qua hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 góp phần lan tỏa tầm quan trọng, ý nghĩa của tài nguyên nước, thông tin cảnh báo cho mọi người và cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước và hành động ứng phó phù hợp nhằm bảo vệ nguồn nước cho tương lai, hướng đến phát triển bền vững. Đặc biệt là các nguồn nước sạch góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này./.

 Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter