UBND huyện Tuy An
Tuy An: tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 21/09/2022

UBND huyện Tuy An vừa ban hành văn bản, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan liên quan, Chính quyền 15 xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung các công văn, kế hoạch của huyện  về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ, gồm phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp theo Luật Trẻ em năm 2016. Kịp thời phát hiện, nắm bắt tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trường hợp có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là đối với trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa nhằm có biện phát hỗ trợ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình. Hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chóng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại đến tính mạng, xức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương. giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vị việc bạo lực, xâm hại trẻ. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter