UBND huyện Tuy An
Tuy An: Các xã đồng loạt ra quân thực hiện cho uống Vitamin A kết hợp với tẩy giun và cân, đo cho trẻ đợt 1 năm 2023 vào 02 ngày 7&8/6/2023

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 09/06/2023

Cán bộ Y tế đo chiều cao để theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

 

Theo Trung tâm Y tế huyện Tuy An cho biết: Do nguồn thuốc VitaminA và thuốc tẩy giun phân bổ về huyện chậm, nên việc uống thuốc VitaminA và tẩy giun đợt 1/2023 cho trẻ trong diện tuổi được các xã thực hiện đồng loạt và 02 ngày 7 và 8/6/2023.

          Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn quy trình chấm biểu đồ và chỉ định đối tượng uống vitaminA cho cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác viên trên địa bàn 15 xã, thị trấn; Đồng thời phân bổ VitaminA, thuốc số giun cùng các biểu mẫu liên quan để các địa phương lập danh sách đối tượng trẻ, phụ nữ trong diện uống VitaminA và trẻ trong diện uống thuốc sổ giun giúp các địa phương thực hiện tốt việc cho uống Vitamin A kết hợp với tẩy giun và cân, đo cho trẻ đợt 1/2023.

          Theo số liệu thống kê tại Trung tâm y tế huyện Tuy An, trong 02 ngày (7 &8/6) việc thực hiện cho uống Vitamin A kết hợp với tẩy giun đo trẻ trong diện tuổi, toàn huyện Tuy An có 652 trẻ từ 0-5 tháng tuổi, 971 trẻ từ 6-11 tháng tuổi, 8.015 trẻ từ 12-60 tháng tuổi, trên 801 phụ nữ sinh trong tháng được uống VitaminA; 6.353 trẻ từ 24-60 tháng tuổi được uống thuốc sổ giun. Được biết: Số trẻ không tham gia uống trong 2 ngày đầu ra quân do bị bệnh hay đi xa cùng cha mẹ, các cháu này sẽ tiếp tục uống Vitamin A kết hợp với tẩy giun cho đến hết ngày 16/6/2023./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: