UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 01/04/2021

UBND huyện Tuy An vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã thị trấn về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, UBND huyện Tuy An yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể  như sau:

Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp đến người dân,người lao động, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa cảu chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển bền vững của đất nước và từng địa phương, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Phòng LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp với BHXH huyện tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện cho các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; phối hợp các đơn vị kịp thời chấn chỉnh việc khai trình lao động của các doanh nghiệp, chia sẻ thông tin với cơ quan BHXH; tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHTN.

 BHXH huyện chủ trì nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, trong đó nêu rõ giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, nhất là tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của xã hội, các cấp ngành và người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng; tăng cường phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, quản lý quỹ BHXH và có giải pháp xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm.

 Ngoài ra, UBND huyện Tuy An còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ giao triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: