UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 28/04/2021

 UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn huyện.

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, HTX và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nhệm vụ trọng tâm đó là:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chứ, người lao động đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện đầy đủ những quy định  về Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 20215, Luạt phòng cháy, chữa cháy, Nghị định 136/2020/NĐ-CP cảu chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ. Khắc phục những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ; thay thế các dụng cụ bảo hộ lao động, trang thiết bị phognf cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo chất lượng để xử lý ban đầu có hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Công an huyện có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phognf cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

UBMTTQVN huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của mình và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Được biết: Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: