UBND huyện Tuy An
Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án: Phục hồi Di tích miếu thờ Lê Thánh Tông, xã An Dân, huyện Tuy An. Địa điểm: xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (đợt 1).

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 15/02/2024

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Tuy An về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án: Phục hồi Di tích miếu thờ Lê Thánh Tông, xã An Dân, huyện Tuy An. Địa điểm: xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (đợt 1).

Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2024, tại UBND xã An Dân Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy An phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã và Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện (Chủ đầu tư), tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án trên.

        Theo phương án và quyết định chi trả tiền (đợt 1) có 08 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ (đợt 1) là: 392.715.856đồng. Trong đó có 08 hộ dân nhận tiền mặt. Tại buổi làm việc Trung tâm phát triển quỹ đất đã chi trả tiền cho 08/08 hộ gia đình cá nhân, đạt 100% theo Quyết định phê duyệt. Tiếp đến, các hộ dân tiến hành công tác bàn giao mặt bằng để có mặt bằng triển khai thi công xây dựng kịp tiến độ dự án đúng quy định.             

Lê Quỳnh


Các tin cùng chuyên mục: