UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 24/03/2023

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm (ATTP) và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn đảm bảo an toàn, bền vững và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2025, huyện Tuy An phấn đấu có tối thiểu 60% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày, 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Có ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn, 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xửlý.15% số hộ vùng nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng  các biện pháp phù hợp, hiệu quả. 50% địa phương triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả. 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái  sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo ATTP. 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh ATTP. 85% hộ gia đình nông thôn và 95% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Để thực hiện đạt được mục tiêu này, huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chuyên môn cùng Chính quyền các xã trên địa bàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ATTP và cấp nước sạch nông thôn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hướng  dẫn  và  hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn quy mô hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Hình thành mạng lưới thu gom gắn với hoàn thiện điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trước khi xử lý tập trung. Hỗ trợ xây dựng mô hình cấp nước sinh hoạt cho  vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình. Xây dựng thí điểm một số mô hình trữ nước sạch hiệu quả, an toàn cho các hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình. Cải tạo cảnh quan nông thôn, môi trường làng nghề theo hướng xanh và bền vững.Tổ chức nhân rộng các mô hình hiện có về cấp nước, bảo vệ môi trường và ATTP.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter