UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 13/05/2020

Vừa qua, UBND huyện Tuy An ban hành Công văn tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên dịa bàn huyện.

Theo đó, Công văn chỉ đạo các cấp, các ngành cho đến từng người dân, doanh nghiệp đều cần xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Công văn số 2412/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh. Thực hiện nới lỏng các hạn chế, dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng. Mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Dịch vụ karaoke tiếp tục tạm dừng hoạt động. Các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người được tổ chức trở lại với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

 Giao Trung tâm Y tế huyện - Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hướng dẫn và tập huấn cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và hướng dẫn xử lý khi có các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, dương tính với COVID-19 hoặc nhiễm dịch bệnh khác (nếu có) theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thu dụng điều trị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra. Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch bảo đảm bổ sung kịp thời kinh phí phòng, chống dịch, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí bảo đảm đúng quy định. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạokKhông bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. - Hướng dẫn việc tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch; giám sát công tác thực hiện phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa phương; Chủ động tham mưu BCĐ, UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện./.

Trúc Quỳnh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter