UBND huyện Tuy An
Tuy An: Bốc thăm và nhận nền nhà ở tại 03 khu tái định cư

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 13/03/2024

Hộ dân tham gia bốc thăm để nhận vị trí nền nhà trong khu tái định cư

Trong 2 ngày 7 và 8/3, UBND huyện Tuy An tổ chức cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua huyện Tuy An bốc thăm và nhận nền nhà ở tại 03 khu tái định cư trên địa bàn.

Trong đợt này, huyện Tuy An ưu tiên cho 61 hộ gia đình có nhà ở chính bị ảnh hưởng bởi Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phương tham gia bốc thăm và nhận nền nhà ở tại các khu tái định cư An Định, An Hiệp và thị trấn Chí Thạnh. Trong đó, bố trí vào khu tái định cư An Định 11 hộ, khu tái định cư An Hiệp 28 hộ và khu tái định cư thị trấn Chí Thạnh 22 hộ. Đây là 3 khu tái định cư đảm bảo về hạ tầng ký thuật và đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt thường ngày của hộ dân. Đối với hộ gia đình vào khu tái định cư An Định và An Hiệp được nhận nền nhà ở có diện tích 250m2. Vào khu tái định cư thị trấn Chí Thạnh được nhận nền nhà ở có diện tích 150m2.

Việc tổ chức bốc thăm nhận nền nhà ở tại các khu tái định cư được huyện Tuy An thực hiện công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật, đã giúp cho người dân yên tâm, phấn khởi và tạo thuận lợi cho hộ dân bị ảnh hưởng Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa phương sớm về định cư và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tại địa phương có hơn 180 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021- 2025. Nhằm góp phần đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công Dự án, trong thời gian đến, huyện Tuy An tiếp tục đẩy nhanh công tác xét duyệt, tổ chức bốc thăm và bàn giao nền nhà ở tái định cư cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án. Trước mắt, huyện Tuy An tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động hộ dân bị ảnh hưởng Dự án này bố trí tạm cư, nhằm đảm bảo điều kiện để địa phương thực hiện hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 15/3/2024.   

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: