UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 12/05/2022

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An giải ngân nguồn vốn cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND huyện Tuy An vừa có công văn về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Theo đó, UBND huyện Tuy An yêu cầu các tổ chức chính trị-xã hội nhận vốn ủy thác, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các ban, ngành, các hội đoàn thể huyện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm của ngân hàng và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về các cơ chế, chính sách, thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ được triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả. 

  Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2023, cụ thể: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động.

Để thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân nhất là người lao động, người nghèo và người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Cocid-19 vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân. Ngân hàng CSXH huyện Tuy An đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện sớm ban hành văn bản chỉ đạo số 834/UBND ngày 20/04/2022 về việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ đạo đến các cơ quan, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc tổ chức tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính Phủ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn và tổng hợp nhu cầu vay vốn từ Tổ tiết kiệm và vay vốn làm cơ sở để tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng khi được giao vốn. Đồng thời, đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ để nhân dân biết và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter