UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 13/03/2020

UBND huyện Tuy An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2020 .

Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân và tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình. trong năm 2020, huyện Tuy An tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, kỹ thuật thâm canh và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản. Triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tập trung xử lý các vấn đề bức xúc về môi trường, thực hiện quy hoạch đầu tư, xây dựng các điểm tập kết, khu xử lý rác, từng bước hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM ở các địa phương đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã đạt chuẩn NTM. Tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2020, gồm các xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hòa Hải, An Lĩnh và An Hiệp.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng bền vững các tiêu chí Hộ nghèo, thu nhập, y tế, môi trường, tổ chức phát triển sản xuất. Xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM ở xã An Dân và hướng đến xã An Nghiệp đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Khắc Nho.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter