UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng thực hiện Chương trình OCOP

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 11/03/2020

UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), năm 2020.

Được thực hiện theo nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, hướng dẫn - cơ sở sản xuất đề xuất trực tiếp theo nhu cầu và khả năng thực tế”, trong năm 2020, Chương trình OCOP được huyện Tuy An tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP và đồng thuận hưởng ứng cao. Phấn đấu hoàn thiện việc đăng ký nhãn hiệu, chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm đặc trưng hiện có trên địa bàn, như bánh tráng Hòa Đa (xã An Mỹ), gạo chất lượng cao Hoa Vàng (xã An Nghiệp), chiếu cói An Cư.

Đồng thời tiếp tục rà soát, hướng dẫn hộ sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện Chương trình OCOP đối với một số sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ khác có lợi thế ở địa phương, như gạo đỏ Tuy An, sò huyết, tôm đất Ô Loan, cá cơm nguyên liệu làm mắm An Chấn, chả cá các loại, chuối mốc An Lĩnh và du lịch văn hóa đá An Ninh Đông.

Để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP của năm 2020, huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn và Chính quyền 15 xã, thị trấn chú trọng củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành thực hiện chương trình OCOP các cấp. Thành lập Hội Đồng đánh giá, xếp hạnh sản phẩm OCOP cấp huyện và tổ chức đánh giá, xép hạng sản phẩm OCOP cấp huyện theo tiêu chí đã được quy định. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP qua các đợt xúc tiến thương mại, hội chợ của tỉnh tổ chức. Đồng thời chú trọng phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, bán sản phẩm OCOP và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các khu vực đông dân cư, du khách.

khắc nho

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter