UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 15/06/2022

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An và Sở TT - TT

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa có buổi làm việc với Sở TT - TT và các đơn vị doanh nghiệp viễn thông nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, hiện nay, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) tại địa phương cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về ứng dụng CNTT. 100% máy vi tính của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được kết nối mạng Internet để phục vụ tra cứu thông tin, trao đổi công việc và sử dụng 6 phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn.

Tính đến nay, tại Bộ phận một cửa của huyện và UBND 15, xã thị trấn đã đi vào hoạt động ổn định. Các phòng, ban chuyên môn đều tham gia đầy đủ vào quy trình xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. Trong 6 tháng qua, trên địa bàn toàn huyện đã tiếp nhận qua mạng ở mức độ 3 với hơn 630 hồ sơ trên 7 lĩnh vực, gồm chứng thực, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, thi đua khen thưởng, giáo dục, xây dựng và hộ tịch. Đã chuyển đi gần 3.000 văn bản và tiếp nhận hơn 7.440 văn bản điện tử. Hoạt động của Trang thông tin điện tử và mạng lưới truyền thanh trên địa bàn cơ bản ổn định.

Chia sẻ với những khó khăn, tồn tại của huyện Tuy An trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong thời gian đến, Sở TT - TT và các đơn vị doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ huyện Tuy An xây dựng thí điểm từ 1 - 2 xã phát triển chuyển đổi số, trong cải cách hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ  thống truyền thanh viễn thông. Đưa sản phẩm OCOOP lên sàn giao dịch điện tử. Tăng cường hạ tầng viễn thông và dịch vụ thúc đẩy  chuyển đổi số. Xây dựng đô thị thông minh dựa trên ứng dụng công nghệ số. Tập huấn, nâng cao kiến thức trong cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ số. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông và đảm bảo an toàn thông tin.  

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter