UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 13/05/2022

UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục đích của kế hoạch là nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy, giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện ma túy mới, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hoàn nhập cộng đồng bền vững, hạn chế tái nghiện, giảm tội phạm liên quan đến ma túy.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu này, UBND huyện Tuy An đã đề ra 09 nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo bao gồm:

Tập trung cao điểm cho công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.

Tổ chức đánh giá, thống kê, phân loại số lượng người nghiện ma túy và người sử dụng ma túy.

Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích, chế độ hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy, mức dống góp, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, chính sách, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội, tại gia đình, cộng đồng, chế dộ hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng mô hình, dự án về cai nghiện ma túy.

Phát triển dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Tổ chức công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về dự phòng, điều trị nghiện ma túy.

Tổ chức quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng hợp kết quả công tác dự phòng, điều trị nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định.

UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và thời gian./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter