UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu 95 % dân số tham gia bảo hiểm y tế

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 08/03/2023

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng Thẻ Bảo hiểm Y tế

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn, giai đoạn 2023 - 2025.

Nhằm làm tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, từ nay đến năm 2025, huyện Tuy An phấn đấu có 22% lực lượng lao động tham gia BHXH, 95% dân số tham gia BHYT và 14,5% lực lượng lao động tham gia BHTN. Đây là mục tiêu chưa tính tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN của lực lượng cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp,hạ sĩ quan và chiến sỹ của lực lượng Cơ quan Quân sự, Công an huyện. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, người lao động về tầm quan trọng của tầm quan trọng, tính ưu việt của BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong thực hiện Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và cá nhân có uy tín trong khu dân cư để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường đầu tư trang, thiết bị cho các cơ sở y tế nhằm củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ dân số trên địa bàn tham gia BHYT đạt 93,3%, tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 12,4% và tham gia BHTN đạt 4,2%.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: