UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu đào tạo nghề cho 320 lao động nông thôn

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 10/03/2023

Đào tạo nghề phi nông nghiệp miễn phí cho lao động nông thôn

UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của lao động nông thôn đảm bảo phục công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, trong năm 2023, huyện Tuy An thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề cho 300 lao động nông thôn, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 200 lao động, nghề nông nghiệp cho 100 lao động và sẽ tập trung đào tạo các nghề may công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, đồ uống, mây tre đan, nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, trồng nấm, trồng lúa nước năng suất, chất lượng cao và các lĩnh vực khác nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu học nghề của người lao động.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023, huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Chính quyền 15 xã, thị trấn chú trọng rà soát, khảo sát nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó xây dựng phương án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo phù hợp nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương. Ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác, lao động thu nhập thấp và một số đối tượng đặc biệt khác.

Được biết, trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được huyện Tuy An chú trọng quan tâm và đã triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình Quốc gia về giải quyết việc làm, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, thị trường lao động. Địa phương này phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 75% lao động được đào tạo nghề.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter