UBND huyện Tuy An
Tuy An: Điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 23/08/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa tổ chức Hội nghị Chuyên đề, về điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách tại địa phương, giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ tiêu thực hiện thu ngân sách tại địa phương vào năm 2025 đạt 250 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân đạt 15,8%. Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do gặp nhiều yếu tố khách quan gây bất lợi, như dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Thị trường bất động sản chưa được phục hồi, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc thu tiền sử dụng đất các năm vừa qua đều không đạt so với kế hoạch trên giao nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, kết quả thực hiện thu ngân sách trong những năm qua trên địa bàn không ổn định. Cụ thể, trong năm 2021, thực hiện thu ngân sách được 92,9 tỷ đồng, đạt 71,5% so với Nghị Quyết. Năm 2022 thực hiện thu được 139,5%, đạt 93% và năm 2023 ước thực hiện được 107 tỷ đồng, chỉ đạt 62,9% so với Nghị quyết. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn vào năm 2025 đạt 153 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng mức thu giai đoạn 2020 - 2025 đạt 5%.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Sau khi đánh giá, phân tích những yếu tố khách quan, chủ quan và dự báo những khó khăn, thuận lợi trong thời gian đến,  Hội nghị Chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua Nghị quyết đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách ở huyện Tuy An vào năm 2025 đạt 153 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng mức thu giai đoạn 2020 - 2025 đạt 5%.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: