UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với túi ni lông tại các chợ truyền thống

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 07/09/2023

Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện (Đứng) triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với túi ni lông đối với hoạt động giao thương tại các chợ truyền thống

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với túi ni lông đối với hoạt động giao thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, hiện nay, tại địa phương có 21 chợ truyền thống được xếp hạng 2 và hạng 3. Trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển hoạt động giao thương thì tình trạng xả rác bừa bãi, rác chất thành đống xung quanh một số chợ còn diễn ra phổ biến. Rác thải chưa được xử lý, phân loại trước khi thu gom và việc thu gom, xử lý rác chưa triệt để, gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, đời sống của người dân xung quanh chợ.

Để phát triển thương mại gắn với bảo vệ môi trường theo hướng sạch, đẹp, văn minh. Trong thời gian đến, UBND huyện Tuy An tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kinh doanh, mua bán hàng hóa ở chợ và người dân nâng cao ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Thực hiện phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định. Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương và ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022 và năm 2023 hỗ trợ thùng ủ phân hữu cơ, thùng đựng rác, xe gom rác cho các chợ. Tặng túi lưới hoặc giỏ đi chợ cho người dân sử dụng được nhiều lần khi đi chợ nhằm hạn chế việc dùng túi ni lông, góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải của các chợ thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

UBND huyện Tuy An cũng đã chọn Ban quản lý chợ An Mỹ thực hiện điểm công tác thu gom, phân loại rác thải và ủ phân hữu cơ, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, nói không với túi ni lông.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: