UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến một số nội dung Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân năm 2023

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 18/05/2023

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt Luật Tiếp Công dân cho người dân.

 

Sáng ngày 18/5/2023, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuy An tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến một số nội dung Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân năm 2023 cho trên 100 cán bộ là lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp-Hộ tịch, Công an, công chức địa chính, công chức văn phòng, các tuyên truyền viên và thành viên tổ hoà giải cơ sở thuộc 2 xã An Dân và An Thạch.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ Tuy An đã quán triệt, tuyên truyền, biến một số nội dung Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân. Theo đó, Luật khiếu nại có 08 chương, 70 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012; Luật Tố cáo có 09 chương, 67 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019; Luật tiếp công dân 09 chương, 36 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Trong đó gồm những vấn đề chung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; Quy trình tiếp công dân; Quy trình xử lý đơn; Quy trình giải quyết khiếu nại; Quy trình giải quyết tố cáo; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong tiếp công dân, văn bản, biểu mẫu trong tiếp công dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Những thông tin được phổ biến tại hội nghị sẽ góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện thi hành pháp luật cho cán bộ làm công tác Tư pháp-Hộ tịch và đội ngũ cán bộ tiếp công dân chuyên trách các cấp. Đồng thời, trang bị cho cán bộ tiếp công dân các xã, thị trấn nắm rõ được quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư từ đó nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng pháp luật góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter