UBND huyện Tuy An
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tuy An mở Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở cho ha

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 25/05/2023

Quang cảnh  tuyên truyền tại xã An Cư

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện Tuy An về triển khai Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tuy An, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục luật huyện Tuy An ban hành Kê hoạch số 02/KH-UBND ngày 15/5/2023 của chức tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân cho hơn 132 cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở và nhân dân của hai xã An Cư và An Hiệp.

Ngày 24/5/2023, Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13, Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 và Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 cho cán bộ, công chức, công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở cùng một số người dân trên địa bàn 02 xã An Cư và An Hiệp; báo cáo viên là ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Tuy An và ông Lê Văn Tiến Dũng, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Tuy An.

Trong buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe phổ biến một số quy định cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018 như: Khiếu nại là gì, các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại, thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì, các hành vị bị nghiêm cấm theo Luật Tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo, thẩm quyền và trình tự giải quyết tố cáo.

 

 

Về tuyên truyền Luật tiếp công dân, tuyên truyền những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động tiếp công dân, gồm các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của người tiếp công dân, trụ sở tiếp công dân, trình tự, thủ tục tiếp công dân; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân. Vì tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giúp cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở và nhân dân về khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nhằm hạn chế không để phát sinh vụ việc khiếu nại vượt cấp hoặc vụ việc kéo dài gây mất lòng tin của nhân dân./.

Nguyễn Hằng

 

 


Các tin cùng chuyên mục: