UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hỗ trợ 2 tấn lúa giống cho hộ sản xuất bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 07/06/2022

Nông dân sử dụng nguồn lúa giống được hỗ trợ để gieo sạ vụ hè thu 2022

UBND huyện Tuy An vừa tiến hành cấp phát (không thu tiền) nguồn lúa giống hỗ trợ cho hộ sản xuất, để đưa vào sản xuất vụ lúa hè thu 2022.

Từ nguồn lúa giống do UBND tỉnh hỗ trợ, trong đợt này, huyện Tuy An đã cấp phát (không thu tiền) 2 tấn lúa giống Đài Thơm 8 (cấp xác nhận) cho hộ sản xuất bị ảnh hưởng thiên tai xảy ra vào cuối tháng 3 đầu tháng 4/2022 tại các xã An Chấn, An Mỹ và An Hòa Hải. Toàn bộ nguồn lúa giống này được phục vụ cho vụ sản xuất cây lúa hè thu 2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, đợt thiên tai xảy ra vào cuối tháng 3 đầu tháng 4/2022 đã gây thiệt hại khá nặng nề trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại địa phương. Trong đó, đã gây ngập úng, ngã đỗ hơn 663 ha lúa vụ Đông Xuân, tỷ lệ gây hại từ 30 - 70%. Làm hư hỏng hơn 34 hoa màu các loại, 70 ha cây trồng lâu năm, hơn 73 ha cây trồng hằng năm và gần 1 ha cây ăn quả tập trung...

Việc cấp phát nguồn lúa giống hỗ trợ cho hộ sản xuất đã giúp cho hộ sản xuất đảm bảo kịp thời với lịch vụ sản xuất hè thu 2022 và có đủ nguồn lúa giống chất lượng để sản xuất, góp phần nâng cao năng suất thu hoạch và tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter