UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2020

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 03/02/2020

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản hạn chế thiệt hại cho người nuôi, UBND huyện Tuy An vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2020.

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nuôi, các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản. Chủ động giám sát các bệnh nguy hiểm thường gặp trên thủy sản nuôi; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống, hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Phân tích, đánh giá chất lượng nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh. Thông báo, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh và thiệt hại do môi trường.

Để triển khai tốt các mục tiêu trên, UBND huyện Tuy An đề ra một số nội dung cần triển khai thực hiện như: Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh thủy sản; thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh; tổ chức kiểm tra xác định bệnh; kiểm tra phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giống thủy sản; xử lý, khống chế dịch bệnh; tập huấn phòng chống dịch bệnh thủy sản; tiến hành kiểm dịch giống thủy sản; thẩm định và chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thúy y huyện xây dựng và hướng dẫn thực hiện lịch mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương, quy trình sản xuất, thu hoạch, phối hợp cơ quan có liên quan điều phối nước phục vụ nuôi trồng; tham gia thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra sản xuất giống thủy sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh thủy sản theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc giống thủy sản và quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter