UBND huyện Tuy An
Tuy An: Khai giảng lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2021

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 27/04/2021

Đồng chí Hồ Ngọc Thanh, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo lớp học.

Sáng ngày 26/4/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuy An phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2021 cho 120 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các Chi, Đảng bộ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 26-29/4/2021). Các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng HCM; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng HCM về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên thấm nhuần, hiểu rõ những nội dung của tư tưởng của Hồ Chí Minh, từ đó thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo ra sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Đồng thời giúp học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: