UBND huyện Tuy An
Tuy An: Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2022

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 06/05/2022

Quang cảnh: Ông Trần Văn Thạch, phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Hội nông dân năm 2022

Sáng 4/5/2022, Trung tâm Chính trị huyện Tuy An phối hợp với Hội Nông dân huyện khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022 cho trên 60 học viên là cán bộ Hội Nông dân của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong thời gian 03 ngày (từ ngày 04/5 đến 06/5/2022), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu nội dung các chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội nông dân Việt Nam tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân ở cơ sở; Một số nghiệp vụ của Hội nông dân cơ sở; Ngoài ra, cán bộ Hội nông dân cơ sở còn được Hội nông dân huyện hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết trong chuỗi giá trị; Hướng dẫn thành lập và sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ Hội nông dân cơ sở những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về hệ thống chính trị cũng như về Hội nông dân Việt Nam và kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ Hội nông dân cơ sở. Từ đó, giúp cho cán bộ Hội nông dân củng cố lập trường quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội nông dân ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter