UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu thành lập mới 1 HTX thủy sản và 1 Tổ hợp tác

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 17/05/2023

Đ/C Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An trao giấy khen của UBND huyện cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phát triển KTTT, HTX năm 2022

UBND huyện Tuy An vừa tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (KTTT,HTX)  năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm phát triển KTTT, HTX trên địa bàn năm 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, trong năm 2022, địa phương đã thành lập mới được 5 HTX, nâng tổng số trên địa bàn toàn huyện hiện có 50 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 31 HTX lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông - vận tải, Quỹ tín dụng Nhân dân đang hoạt động, với 16.165 thành viên và có tổng nguồn vốn hoạt động 63 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của HTX đạt 2,7 tỷ đồng và lợi nhuận bình quân đạt 80,6 triệu đồng/năm/HTX,  thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 25,5 triệu đồng/người/năm. Trong khi đó, toàn huyện duy trì 2 Tổ hợp tác (THT) hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và tiểu thủ công nghiệp, với 50 thành viên, lao động và đã có tổng nguồn vốn 5 tỷ đồng, giúp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động đạt bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2023, huyện Tuy An tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các HTX, THT hiện có. Sớm đưa KTTT phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng đổi mới HTX trên các mặt sở hữu, quản lý, phân phối và hoạt động kinh doanh phù hợp với nguyên tắc HTX. Từng bước mở rộng quy mô hoạt động của HTX và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Tập trung giải thể các HTX đã ngừng hoạt động, hoặc hoạt động không hiệu quả. Hỗ trợ tổ chức KTTT tiếp cận, đăng ký thương hiệu, đăng ký sản phẩm thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm trong và ngoài địa phương.  Phấn đấu thành lập mới 1 HTX thủy sản, 1 THT và 75% HTX trên địa bàn hoạt động khá, giỏi, không có HTX hoạt động yếu kém.  

Nhân dịp này, UBND huyện Tuy An khen thưởng 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phát triển KTTT, HTX năm 2022.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: